Бюро кредитних історій. Загальне

Мабуть, кожний хто мав справу з банківським кредитуванням чув сполучення цих слів. Цим матеріалом ми хочемо надати загальне уявлення про такий інститут. Отже, давайте трішечки ближче познайомимось з такою структурою, як Бюро кредитних історій.

На офіційному рівні Бюро кредитних історій почали існувати з 2005 року, коли було видано Закон «Про організацію формування та обігу кредитних історій».


Визначення згідно з законодавством:

БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ (credit reference agency) – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію. основним видом діяльності БКІ є ведення кредитної історії.


Такі організації засновуються на комерційних засадах та мають займатися виключно збиранням відповідної інформації. Статутний капітал формується виключно за рахунок грошових коштів засновників і має бути не менше 5 млн. грн.


У назві обов'язково зазначаються слова "бюро кредитних історій". Такі слова та похідні від них дозволяється використовувати в назві лише тим юридичним особам, діяльністю яких є виключно ведення кредитних історій.


Також, за вимогами Закону діяльність БКІ вимагає отримання ліцензії Міністерства юстиції.

На сьогодні, зареєстровано шість організацій в назві яких міститься "бюро кредитних історій".


Як фінансові установи налагоджують роботу з такими Бюро?

Кожна фінансова установа укладає договір в певною організацією до якої подає та отримує інформацію. Установи самі обираю БКІ з яким планують налагодити роботу. Ніяких обмежень щодо цього не має.


Позичальник у обов’язковому порядку надає згоду до передачі інформації до БКІ. У разі відмови – фінансова установа має право відмовити в укладанні такої угоди.


Позичальник має право один раз на рік безкоштовно отримати інформацію з Бюро.


Інформація яка надається до бюро є конференційною та передається за згодою позичальника виключно до певного Бюро, зазначеного в кредитному договорі.


Звісно, за законодавством Бюро не мають право розповсюджувати таку інформацію далі, навіть між спорідненими організаціями. З цього випливає, що кредитна інформація про позичальника знаходься лише в одному бюро. Тобто, отримана інформація з одного не є вичерпною щодо кредитної історії одного суб’єкта. Але це є станом на сьогодні.